Een infografische handleiding met duidelijke gespreksdiscipline.

Rijkswaterstaat Nederland en het Vlaamse Gewest doen beroep op To the point: een signalisatietaal om de vaarweggebruiker op de Schelde vlot en veilig te sturen via marifonie (telefonie tussen wal en schip).

Een infografische handleiding met duidelijke gespreksdiscipline.

De Schelde is een drukke waterweg. Het is als een snelweg voor zeeschepen, rivierschepen en recreatievaartuigen. Zodoende moeten vaartuigen constant begeleid worden om ongelukken te vermijden en om de dure reistijden niet in het gedrang te brengen. Door het Vlaamse Gewest en de Nederlandse staat werd daarom samengewerkt om een „machine” te ontwikkelen die deze taak op zich nam. Zij bouwden samen aan een netwerk van radartorens en dataverwerking die via tracking de schepen constant kunnen opvolgen. Zo kunnen schepen met gevaarlijke ladingen worden getagd en direct worden opgespoord en begeleid. Om dit systeem vlekkeloos te doen verlopen moest er ook een taal ontwikkeld worden om de vaarweggebruiker te informatiseren omtrent de verplichte meldingen tijdens het vaartraject. De vaarweggebruiker moet zich namelijk melden bij het binnentreden van verschillende - door boeien begrensde - regio’s. Bovendien moet hij constant bereikbaar zijn op vastgelegde marifoniekanalen. VesselTrafficService-Scheldt gaf mij de opdracht om dit te visualiseren.