Sleutelen aan een imago.
Daar maak ik echt werk van. Een logo ontwerpen met concrete housestyle-instructies, een interface ontwikkelen met op elkaar afgestemde pictos, een beeldtaal ontwikkelen - illustratief of fotografisch - waarvan de stijl en kleurkeuze de brand herkenbaar maken. Daar wordt aan gesleuteld, van voorontwerp tot opmaak, in samenspraak met de klant.
housestyle